Medlemmerne

Medlemmerne er en broget skare af erfarne borgere fra Frederikssund og Omegn.

Omegn er i denne sammenhæng et meget vidt begreb.

 

Vil du være bøfsanger?

 

Selvom Frederikssund Sangforenings firestemmige mandskor i de senere år har været inde i en rivende udvikling, har vi naturligvis altid et ønske om at udvide antallet af smukke smørtenorer eller malmfulde basser, også selvom der til tider er lidt trangt med pladsen omkring de opstillede borde.
Men hvis du ikke synes, at du kan afse tid til de ugentlige øveaftener, er der alligevel mulighed for at støtte den del af det kulturelle liv i Frederikssund, der udfolder sig i vores gamle forening:

Du kan blive bøfsanger
Begrebet fortoner sig i en fjern fortid, som man kan orientere sig om, hvis man aflægger Egnsmuseet på den anden side af Kronprins Frederiks Bro et besøg. Her opbevares nemlig foreningens gamle protokoller.
At være bøfsanger betyder blot, at man for et beskedent årligt kontingent (100 kr.) får mulighed for at deltage i foreningens årlige, traditionsrige generalforsamling, hvor middagen, der altid består af en kryddersild på isblok og en engelsk bøf med tilbehør og et passende kvantum øl og brændevin, kan købes til meget rimelige priser.
Hvis denne lille historie har givet dig lyst til at deltage enten som aktiv sanger eller som bøfsanger, og du ellers er uberygtet i Frederikssund og omegn (det forlanges i foreningens love), så er du velkommen til at kontakte foreningens formand:

Helge Jacobsen,
Møllevej 39,
3630 Jægerspris,
telf. 47521412,
e-mail: helgejacobsen@mail.dk