Velkommen til Frederikssund Sangforening

Velkommen til Frederikssund Sangforening, som er byens ældste aktive forening, og for tiden har cirka 45 meget aktive medlemmer – og en halv snes mindre aktive støttemedlemmer – de såkaldte bøfsangere. Foreningens formål er, ”dels ved regelmæssige Sangøvelser at uddanne dens syngende Medlemmer i flerstemmig harmonisk Sang, og dels ved selskabelige Sammenkomster at forskaffe Medlemmerne en behagelig Adspredelse”. Den harmoniske Sang er firestemmig, og nogenlunde jævnt fordelt på 1. tenorer, 2. tenorer, 1. basser og 2. basser.