2012

skoven_2012

 

Den kulturelle skovtur 2012 var præget af, at koret dagen inden skovturen havde haft en vellykket minikoncert på Bløden i forbindelse med den årlige byfest arrangeret af Håndboldens Venner. Flere af sangbrødrene priste sig lykkelige over, at koncerten ikke skulle leveres den følgende dag, så de kunne koncentrere sig om de normale skovturssysler så som sang om flygelet, andægtig lytten til Knuds spil på fukssvansen, hyggeligt samvær og ikke mindst med konkurrencen om Vandrevokalen, som med stærk hjælp fra fru Fortuna, blev vundet af 2.-tenorerne.