2011

flaghejs_1I bestræbelserne på at leve op til nye kulturelle udfordringer havde foreningens festudvalg formået at overtale en nyslået godsejer  til at lægge navn, rygte og gods til den årlige skovtur. Og hvad er vel mere kulturelt end en lørdag eftermiddag i et dansk kolonihavehus? Det blev en dag, der måske vil danne nye standarder for fremtidige skovture med musik af både saxofon, elorgel og sav. Udover de traditionelle konkurrencer var der en hyggelig vandretur til en nærtliggende lille sø, hvor der blev afviklet en konkurrence med minisejlskib.

sommer11