2008

tn5_flottebillederw

Den kulturelle skovtur 2008 blev en ualmindelig vellykket dag.
Omgivelserne på Thorstedlund var badet i sol den hele dag, og det gav sangerbrødrene rig
lejlighed til at udvikle yderligere spidskompetancer, så de nu udover udviklingen af koret,
også kan se frem til en begyndende koloristisk udvikling.

Anden basserne let slørede (altså billedet) klar til kongespil

Anden basserne let slørede (altså billedet) klar til kongespil